Alimentador RSS

Category Archives: El Pla

Inclou els barris del Pla i Sector V

Abril 2012

Pensaments de Abril i ara.

Durant quatre anys dedicàrem moltes hores de la nostra vida a fer democràcia, a exercir-la, a aprendre-la, a aprehendre-la. Teníem en contra moltes inèrcies: la democràcia formal entesa com un espectacle de circ cada quatre anys, la maquinària administrativa i burocràtica, la política professional, les cada vegada més migrades dotacions econòmiques…Però a poc a poc el projecte anà quallant: més propostes ciutadanes, més participació, més implicació de joves, pressupost infantil…

En circumstàncies normals la democràcia, com la pau, no és una meta: és el camí. Ens resignarem ara a deixar perdre un esforç que començava a arrelar? Acceptarem, sense més, que ens lleven la meta i ens aparten del camí? Per què no ens veiem i parlem, i ens escoltem, i debatem, i reprenem la marxa?

 

Durante cuatro años dedicamos muchas horas de nuestra vida a hacer democracia, a ejercerla, a aprenderla, a aprehenderla. Teníamos en contra muchas inercias: la democracia formal entendida como un espectáculo de circo cada cuatro años, la maquinaria administrativa y burocrática, la política profesional, las cada vez más escasas dotaciones económicas…Pero poco a poco el proyecto fue cuajando: más propuestas ciudadanas, más participación, más implicación de jóvenes, presupuesto infantil…

En circunstancias normales la democracia, como la paz, no es una meta: es el camino. ¿Nos resignaremos ahora a dejar perder un esfuerzo que empezaba a arraigar? ¿Aceptaremos, sin más, que nos quiten la meta y nos aparten del camino? ¿Por qué no nos vemos y hablamos, y nos escuchamos, y debatimos, y retomamos la marcha?  

Anuncis

Situación de las propuestas del proceso 2009 a realizar en 2010

Balance económico, salvo que se haya realizado alguna propuesta de la que no tenemos constancia.

Los listados de las zonas se encuentran en las entradas realizadas a partir del 18 de julio de 2011.

Zona 1.-

Se han realizado 3 de  9 actuaciones previstas.

Presupuestado: 218 860   euros

Gastado            :   16 690   euros

Pendientes      : 202 170   euros

Zona 2.-

Se han realizado 7 de 11 actuaciones previstas.

Presupuestado: 227 907   euros

Gastado             : 143 912   euros

Pendientes       :    83 995   euros

Zona 3.-

Se han realizan 6 de 9 actuaciones previstas.

Presupuestado: 226 280  euros

Gastado            : 158 000   euros

Pendientes      :    68 280  euros

Zona 4.-

Se han realizado 4 de  6 actuaciones previstas.

Presupuestado: 261 950  euros

Gastado           : 214 000   euros

Pendientes      :    47 950   euros

Zona 5.-

Se han realizado 11 de 18 actuaciones previstas.

La mejora del parque Vila Joiosa se ejecutó a primeros de 2012.

Estaba presupuestado en 30.000€, no sabemos cuanto costó.

No se invitó ni comunicó al grupo motor de la zona.

No se hizo mención al Pressupost Participatiu.

Presupuestado: 315 000   euros

Gastado            : 231 610   euros

Pendientes       :   83 390   euros

Zona 6.-

Se ha realizado 1 de 11 actuaciones previstas.

Presupuestado: 302 220   euros

Gastado           :        600   euros

Pendientes      : 301 620   euros

Zona 7.-

Se han realizado 8 de 10 actuaciones previstas.

Presupuestado: 315 198   euros

Gastado           : 192 850   euros

Pendientes      : 123 348   euros

Zona 8.-

Se han realizado 4 de 8 actuaciones previstas.

Presupuestado: 318 636  euros

Gastado           : 136 200   euros

Pendientes      : 282 436  euros

ZONA 8 Pont Nou, Sector Vè, el Canal, l’Asil, el Raval de Santa Teresa, el Pla de Sant Josep

ZONA 8

Pont Nou, Sector Vè, el Canal, l’Asil, el Raval de Santa Teresa,

el Pla de Sant Josep

 

Propostes

Aparcament per a bicicletes en carrer Antonio Machado,       200 € FET

davant gasolinera Mora amb cantó Capità Antoni Mena

Instal·lació de 8 aparcaments para bicis

 

Aparcament para bicicletes en Plaça Crevillent             200 € FET

Instal·lació de 8 aparcaments per a bicis

 

Ampliació de voravies en el carrer Sénia            92.753 € NO

Ampliar voravies i deixar un carril de circulació de vehicles

 

Continuació de la zona de vianants del carrer Samsó    43.033 € NO

Continuació de la zona de vianants carrer Samsó realitzada con el pla

del govern ‘09 en el seu primer tram i execució del tram comprés

entre el carrer Aljub i el  carrer Sant Pasqual

 

Marquesines en parades d’autobús línia 1 en carrer Antonio Machado       45.800 € FET

4 parades amb obres de voravies 

 

Ampliació de cantó  en carrer Antonio Machado amb Julio Sánchez Mora    16.650 € NO

Ampliació cantó amb pas de minusvàlids  construcció de desguàs

 per a  recollida d’ aigües. 2 unitats a 8.325 €

 

 

Instal·lació aparells exercici biosaludable per a la Tercera Edat              30.000 € NO

en Av. Llibertat enfront CP Ramon Llull

Consta de sòl de seguretat de cautxú reciclat i aparells de psicomotricitat

 

Coberta en poliesportiu el Pla      90.000 €FET

Rafal d’acer i vidre

TOTAL 318.636 €

Toda la información que necesitas.

 

Toda la información que necesitas o puedas necesitar.

En este enlace entras a la web  municipal www.elx

En este otro tienes acceso a toda la información generada por nuestro proceso de Pressupost Participatiu .

www.elx.es/ilive/srv.ciudadano.presupuestoParsupuestoPar

Modelo Metodológico

Autorreglementos

Pressupost Infantil

Asambleas

Años 2008, 2009, 2010.

Puedes entrar, es tu casa.

Pressupost Infantil

 El 3 de marzo se realizó la  votación en el CP Miguel Hernández, el recuento de las votaciones y anuncio del resultado final:

5.981 papeletas (niños/as que han votado), de 44 colegios

Resultados (por orden de votos recibidos):

Zones de patinatge als parcs (3.315 vots)

Xarxes en les porteries i les cistelles de bàsquet dels col·legis públics (2.609 vots)

Instal·lació de tubs, barres i cadires giratòries als parcs infantils (2.293 vots)

Engrunsadores per a discapacitats als parcs infantils (2.250 vots)

Semàfors amb polsador prop dels col·legis (1.816 vots)

Més fonts d’aigua als col·legis públics i als parcs (1.659 vots)

Pintar les porteries, les cistelles de bàsquet i les línies de les pistes esportives dels col·legis públics (1.484 vots)

Col·locar tanques de seguretat al voltant dels parcs i dels col·legis públics (1.084 vots)

Millorar els sòls d’arena dels parcs (687 vots)

Per tant, amb el Pressupost Infantil es farà:

Zones de patinatge als parcs: 63.000 €

Xarxes en les porteries i cistelles dels col·les: 7.000 €

Tubs, barres i cadires giratòries en parcs: fins a 30.000 €

                                                                              TOTAL: 100.000 €

Propuestas consensuadas en las asambleas.

INCORPORADAS LAS ZONAS 1 Y 8

ZONA 1

Partides rurals Nord-oest (el Pla, la Penya de les Àguiles, Carrús, Ferriol, les Vallongues, Santa Anna, Jubalcoi i Altabix).

CENTRE CÍVIC LA GÀLIA

Espill Camí Barguño – Naranjos 526

Espill encreuament Camí Diputat – Camí Ametlers 526

Armari de seguretat Centre Cívic La Gàlia 528,64

Mitjans audiovisuals per al Centre Cívic La Gàlia 3.000

Megafonia Centre Cívic La Gàlia 2.066

Aïllament teulada. La Gàlia 2.400

Banc parada de bus Pda. Altabix 600

Cartell indicador Partida Rural Santa Anna 4.040

Cartell informatiu de camins Santa Anna 27.360

Arreglar camins i zones verds – Parc Sant Jaume 25.000

Asfaltatge Centre Social Cívic La Gàlia 17.000

Font d’aigua potable en parc Sant Jaume 7.217,59

TOTAL 90.264,23

ZONA 2

Partides rurals Nord-est (Salades, Torrellano, l’Altet, els Arenals del Sol i els Bassals).

CENTRE SOCIOCULTURAL DE L’ ALTET

Insonorització aula Centre Juvenil de Torrellano 18.000

Font d’aigua potable –Plaça Cooperativa 7.217,59

Asfaltatge C/ Mateo Mercer – L’Altet 18.000

Gual Av. Els Bassals 11.000

Asfaltatge Camí dels Vinagres 35.000

TOTAL 89.217,59

ZONA 3

Partides rurals Sud-oest (la Marina, el Derramador, Puçol, Daimés, Algorós, la Foia, l’Algoda i Matola).

ANTIGA ESCOLA MATOLA

Reparació  Centre Cívic Algorós 20.000

Reparació coberta-teulada Centre Social Matola 14.000

Voravies Vereda Santa Teresa (Algoda) 28.000

Juegos Infantiles en Derramador 28.000
TOTAL 90.000

ZONA 4

Partides rurals Sud-est (Asprella, la Baia, Atzavares, Perleta, Maitino, la Vallverda).

CENTRE SOCIOCULTURAL PERLETA

Espill en el aula jove del Centre Social Perleta 2.000

Material esportiu Poliesp. Les Baies 1.000

Tanca en Parc de Perleta 14.274

Climatitzar dependències – Consultori Mèdic Vallverda 10.000 Impermeabilització i aïllament de teulada A. Escoles d’Asprella 28.000

Asfaltatge Camí dels Vinagres en Maitino 35.000

TOTAL 90.274

ZONA 5

El Toscar, Sant Crispí, Carrús Oest, Carrús Est, Cementeri, Camí dels Magros, Porfirio Pascual, Patilla, Casa Blanca.

CENTRE SOCIOCULTURAL PLAÇA BARCELONA

Parc per a gossos Parc Francisco Fernández Ordoñez 45.000€

Semàfor C/ Pedro Moreno Sastre-C/ Antonio Brotons Pastor 67.000€

Parc infantil en Francisco Fernández Ordoñez 25.000€

TOTAL 122.784

ZONA 6

Altabix, la Llotja, Altabix-Ciutat Esportiva i Universitària, el Palmerar, Sant Antoni, Ciutat Jardí, Torreta Verdí i Travalón.

CENTRE SOCIOCULTURAL SANT ANTONI

Adquisició Biotrituradora Hort de la Qüerna 13.000

Skate Plaça en Av./ Universitat 57.714

Senyalització pas vianants C/ Maciano Boix 2.650

Tanques de protecció voravies CEIP Mediterrani-C/ Antonio Segarra Av. Santa Pola 11.305,06

Enjardinar tram terra C/ Sucre 3.000

Arreglar Camí i Entrada al Hort Botella 15.000

Banc parada d’autobús C/ La Caràtula 554

Graveta Hort Montenegro 5.000

Mobiliari urbà en Parc 8 de Març 8.935

Font ornamental central Parc 8 de Març 18.350

TOTAL 135.508,06

ZONA 7

Portes Encarnades, la Tripa, el Raval de Sant Joan, el Salvador, la Vila, Pataes i Barrera.

CENTRE DE CONGRESSOS CIUTAT D’ELX

Fer zona vianants el C/ Ample 44.157,96

Agençament Hort de Bacora 18.000

Aparcament de bicicletes Plaça Gall 454

Ampliar voravies i escossells amb arbres en C/ Sant Jordi 10.551,10

Parc Infantil C/ Portes Encarnades amb C/ Miguel Miralles 32.000

Renovació jocs infantils i calçada C/ Boix i Rosario 10.000

Pas de zebra C/ Filet de Fora – Porta Xiquica del Salvador 2.000

Obertura de porta accés al pati infantil CP Candalix 18.000

TOTAL 135.163,06


ZONA 8

Pont Nou, Sector Vé, el Canal, l’Asil, el Raval de Santa Teresa, el Pla de Sant Josep.

CENTRE SOCIAL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ

    Ampliació voravies C/ Calderón de la Barca 33.617,28Semàfors sonors – C/ Pere Joan Perpinyà 43.588 

    Ampliar voravia en C/ Pascual Caracena Torres amb C/ Juan Orts Román 2.650

    Guals C/ Capità Antoni Mena 24.854

    Reforma Plaça Crevillent 25.776

    Reparació mobiliari piscina coberta El Pla 4.514,12

TOTAL 134.999,40

Resultado de las asambleas

Mañana, martes 16 de noviembre, publicaremos el listado de las propuestas aprobadas.

Un saludo.

Equip de treball.