Alimentador RSS

Al Síndic de Greuges

2013-09-06 14.38.26

A/A. Síndic de Greuges de la Comunidat Valenciana

El col•lectiu Dret a Participar Elx

EXPOSA

-Que mitjançant el present escrit interposem queixa davant la Sindicatura de Greuges per la falta de transparència i la falta de resposta a diferents queixes i sol•licituds fetes a l’administració local il•licitana.

– Que com a veïns i veïnes del municipi d’Elx hem presentat a l’Ajuntament d’Elx, per la via i en la forma adequades, diversos escrits on plantejàvem allò que la llei ens permet segons el vigent Reglament Orgànic de Participació Ciutadana: informació i participació.

– Que la relació de documents amb què ens hem dirigit a l’Ajuntament és la que tot seguit enumerem (i adjuntem):
-Diverses instàncies, des de finals de 2011 i principis de 2012, sol•licitant informació sobre l’execució de les propostes presentades en els pressupostos participatius de 2010 i 2011 i la represa d’aquestos processos de participació democràtica i directa de la ciutadania. En aquest sentit, pel que fa a les obres pendents, se’ns comunicà que depenien de la venda de terrenys, mentre que de la represa del procés no se’ns digué absolutament res. A hores d’ara, passat més d’un any i mig, ignorem la situació de les obres pendents i continuem sense rebre informació sobre participació ciutadana en matèria de pressupostos participatius.
-Sol•licitud demanant la utilització d’un centre social municipal per tal de reunir-nos per a intercavniar opinions i experiències relacionades amb la participación ciutadana, sol•licitud presentada el 7 de desembre de 2011 amb núm. de registre d’entrada 69.909 i a la qual no se’ns ha contestat.
-Reclamació de còpia detallada i completa dels pressupostos del nostre Ajuntament dels anys 2011 i 2012, reclamació amb data d’ entrada de 18 d’agost de 2012, núm 59.507. Se’ns respon que es decideix tramitar-la com a sol•licitud, per la qual cosa “es remet al departament competent perquè se li done l’oportuna tramitació”. Encara esperem resposta.
-Instància, presentada el 15 d’octubre de 2012 amb número d’entrada 68.096, denunciant el tancament de les instal•lacions esportives del barri dels Palmerars i sol•licitant que s’ hi executen les obres necessàries que en permeten l’ús col•lectiu. No hem rebut resposta. El polisportiu continua tancat, degradant-se cada dia més.
-Instància, presentada el 29 d’octubre de 2012, amb número de registre 70.725, sol•licitant que es frene la cessió de terrenys públics a negocis privats (Federació Valenciana de Golf) i exigint l’obertura d’un procés informatiu, consultiu i deliberatiu a través del qual siga la ciutadania il•licitana qui decidisca què fer amb aqueixos terrenys. No hem rebut resposta.
-Instància, presentada el 23 de novembre de 2012, amb número d’entrada 77.803, exigint informació sobre la decisió, per part de l’Ajuntament, de desviar partides destinades a la cooperació internacional per tal de destinar-la a altres usos, i exigint participació ciutadana en la presa de decisions. No hem rebut resposta.
-Presentació d’al•legacions als pressupostos municipals de 2013, amb data d’entrada d’ 11 de desembre de 2012 i núm. d’entrada 81.151 . La resposta es va fer pública en el ple del dia 10 de gener de 2013 sense que l’Ajuntament es posara en contacte amb el col•lectiu per tal de deliberar sobre les nostres al•legacions i sense que se’ns informara dels tràmits portats a terme per tal de tenir-les o no en compte abans del ple extraordinari en què s’aprovaren els pressupostos. A finals de gener vàrem rebre la resposta oficial: denegades per no respondre als supòsits plantejats per la llei. És a dir, es rebutjaven les al•legacions tècnicament, però sense atendre al fons de la petició: tenir en compte la participació directa dels habitants del municipi mitjançant el restabliment del procés de Pressupostos Participatius i l’execució de les obres pendents.
-Reclamació de resposta a totes les instàncies fetes des de finals de 201l, reclamació amb núm. d’entrada 14.336 i data de 9 de març de 2013. No hem rebut resposta.
– Instància, amb número d’entrada 17.008 i data de 26 de març de 2013, exigint l’actualització de la pàgina web de l’Ajuntament. Tampoc no hem rebut respota i la pàgina continua sense actualitzar pel que fa a la inclusió de les al•legacions fetes (entre d’altres, les fetes pel col•lectiu Dret a Particpar Elx, per al pressupost de 2013). En el moment de redactar aquestes línies no s´hi poden trobar les actes dels plens locals dels dos darrers anys. Quant a les de la junta de govern, acaben el març de 2013.
-Instancia, de 26 de març de 2013 amb número d’entrada 17.010, sol•licitant el canvi d’horari de les sessions plenàries per tal de facilitar l’assistència de la ciutadania. Continuem esperant resposta.
-Instància a la Regidoria d’Hisenda, amb data de 21 de maig de 2013 i número d’entrada 38.009 exigint
a) informació pública sobre liquidació de pressupost de 2012,
b) información sobre les decisions, accions o omissions que han produït (segons declaracions als mitjans de comunicació per part del responsable d’Hisenda de l’Ajuntament) un superàvit econòmic de cinc milions d’euros i
c) la intervenció directa de la ciutadania, a través de la reimplantació dels pressupostos participatius, a l´hora de decidir sobre la destinació d’aqueix superàvit.
Tampoc no hem rebut resposta.

-Ens preocupa i afecta la nul•la relació entre els interessos del veïnat i el silenci de l’equip de govern, actitud que confirma el que diverses informacions diuen sobre l’augment de la falta de transparència i el progressiu allunyament de l’Ajuntament il•licità respecte de la ciutadania (informe sobre transparència ITA: http://www.transparencia.org.es/ITA_2012/Ranking_global_ITA_2012-2010-2009-2008.pdf )
-Que aquesta falta de transparència es veu agravada per la desaparició en la pàgina municipal, del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana i de qualsevol referència a aquest reglament encara vigent.
-Que, paradoxalment, aquestes actituds contradiuen el text de la Federació de Municipis que el propi Ajuntament sí té publicat en la web (Federació de Municipis de la qual l’alcaldessa de la ciutat, Na Mercedes Alonso, és vocal), declaració de principis en què, entre d’altres compromisos, s´hi afirma que

– Los representantes locales fomentaremos la transparencia y la democracia participativa.
– Trabajaremos a favor de la inclusión social y el equilibrio territorial, entre el Centro y los Barrios, acercando los servicios a la ciudadanía y distribuyéndolos en el conjunto del municipio de forma equitativa.
-Los representantes locales nos abstendremos de ejercer nuestras funciones o utilizar las prerrogativas del cargo para favorecer intereses privados, propios o de terceras personas…
-La democracia representativa y la democracia participativa no son alternativas contrapuestas, sino que se complementan y refuerzan la una a la otra. Por otra parte, un movimiento asociativo sólido y una sociedad participativa y bien estructurada resultan imprescindibles para la profundización de la democracia local.
– Se fomentará una Administración relacional, dialogante, que implique y consulte a la ciudadanía y a los diferentes agentes económicos, sociales y culturales, facilitando los cauces y los medios necesarios.
– Se crearán… grupos de trabajo en torno a proyectos determinados, talleres de reflexión ciudadana, cauces para la preparación de los Presupuestos Participativos…Asimismo se recogerá en la normativa de organización la llamada iniciativa popular.
– Aseguraremos el derecho a la información entre la ciudadanía y los representantes locales, aprovechando al máximo las tecnologías de la información, a cuya utilización se contribuirá decididamente.

Per això, enfront del reiterat mutisme de l’Ajuntament d’Elx a les peticions, suggeriments i reclamacions presentades des de desembre de 2011 a maig de 2013, el Col•lectiu Dret a Particpar Elx

EXIGIM:
-Compliment, per part de l’Ajuntament, del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, que obliga a facilitar a la ciutadania la informació sol•licitada.
– Resposta a les sol•licituds d’informació i als suggeriments, peticions o demandes presentades des de desembre de 2011.
– Represa del procés de Pressupostos Participatius.
Dret a Participar Elx.
Elx, setembre de 2013

Elx, Setembre de.2013

Anuncis

About Tristana y yo + Trosket

Estoy en ello.

One response »

  1. Reblogueó esto en avciudaddeportivay comentado:
    Add your thoughts here… (optional)

    Resposta

Deixa una resposta

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: