Alimentador RSS

SITUACIÓ DE LES PROPOSTES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU

SITUACIÓ DE LES PROPOSTES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2010  per zona

ZONA 1
Partides rurals Nord-oest: el Pla, la Penya de les Àguiles, Carrús, Ferriol, les Vallongues, Santa Anna, Jubalcoi i Altabix.

Proposta        
Banc parada autobús 223 Camí del Pantà
-Instal•lació de 2 bancs  700 €
Parc amb engronsadores en Partida de Altabix
-Instal•lació de engronsadores, tobogans, balancins, sòl de seguretat de cautxú sobre sòl de formigó 50.000 €
Pèrgola en el Parc de Sant Jaume, Penya les Àguiles
-Instal•lació de pèrgola de fusta, pilars de formigó, alcorques junto pilars, bancs y papereres 35.000 €
Senyalització indicativa Centre Cívic La Galia/Adjudicació definitiva
-Senyalització de localització, un máxim de dos senyales 4.690€  Aparcament en berenador del pantà/Adjudicació definitiva
-Delimitar zona destinada a aparcar  1.560 €
Reparació i delimitació del camp de futbol, en berenador del pantà
-Consta de rasamiento, anivellació, arena i porteries 12.000 € FET
Millora del parc infantil del Centre Cívic La Gàlia
-Instal•lació d’un tobogan i dues engronsadores 8.000 €
Voravies del barranc al cementeri nou
-Construcció d’una voravia de 1.20 m d’ample amb vorada de formigó i acabat superficial amb solera de formigó fractassat. Són 968 m2 a 88 € / m2 85.184 €
Tanca per al Parc de Sant Jaume, Penya de les Àguiles
-127,50 ml de modificació de tanca existent a 102 €/ml 21.726 €

ZONA 2
Partides rurals Nord-est: Salades, Torrellano, l’ Altet, els Arenals i els Bassars

Aparcament de bicicletes en Centre Social dels Bassals/Adjudicació definitiva
-Instal•lació de 8 aparcaments per a bicicletes 200 €/ 8 Bicicletes

Pavimento tarima en aula de gimnàstica als Bassals/Adjudicació definitiva
-Instal•lació de tarima flotant 3.000 €
Pas de vianants en carrer Alcorques, els Bassals/Adjudicació definitiva
-Instal•lació d’un pas de vianants 1.500 €
Semàfor en Avinguda de la Llibertat amb Av. Segarra, Torrellano/ Adjudicació definitiva
-Instal•lació de semàfor a dues bandes 112.000 €

Pas de vianants en carrer Cuesta, els Bassals/Adjudicació definitiva
-Instal•lació d’un pas de vianants 1.500 €

Senyal de límit de velocitat en cantó carrer Pescador amb el carrer Santa Maria, l’Altet/Adjudicació definitiva
-Instal•lació de senyal de límit de velocitat 840 €

Marquesina als Bassals/Adjudicació provisional
-Exigix molta obra a més de la marquesina 23.000 €

Jocs Infantils en la circumval•lació a l’Altet
-Instal•lació de sòl de cautxú de seguretat, sòl de formigó, tanca de seguretat, jocs infantils i bancs 40.000 €
Ampliació de jocs infantils en Plaça Major l’Altet
-Ampliació dels jocs infantils 30.000 €
Prolongació de senyalització en la baixant de la rotonda Av. Sant Francesc enfront del núm. 38, l’Altet/Adjudicació definitiva
-Prolongació de senyalització per a suprimir el perill por escaló en este tram 3.372,70 €

Remodelació de tanca de la circumval•lació a l’Altet
-127,50 ml de modificació de tanca existent a 98  12.495 €

ZONA 3
Partides rurals Sud-oest: la Marina, el Derramador, Puçol, Daimés, Algorós, la Foia, l’Algoda i Matola.

Proposta

Dotar equipament a la pista poliesportiva del Derramador
-Una vegada restaurada la pista, ja que esta està pendent de cobriment i restauració 12.000 €/Termini de execució 5 mesos.

Acabar d’ensostrar pista poliesportiva del Derramador
-Estructura metàlica de xapa precalada 30.000 € Termini d’execució
5 mesos
Instal•lació aparells exercici biosaludable para la Tercera Edat en La Foia
-Instal•lació de sòl de seguretat de cautxú reciclat i aparells de psicomotricitat 30.000€
Mobiliari urbà del canal (Foia-Nugolat)
-Instal•lació de 50 bancs Neo Barcino col•locats 17.500 €
Agençament climatització centre cívic Algorós
-Instal•lació d’aire condicionat 18.000 € Termini d’execució
4 mesos
Asfaltatge pati CP Algoda
-Se tractaria d’ urbanitzar part del pati (paviment i servicis) 30.000 € Termini d’execució 4 mesos
Ampliació cairó al costat de l’església de la Foia
-Ampliació de voravia, 98 m2 x 110 10.780 €
Coberta pati interior Centre Social de la Marina
-Cobriment zona lliure centre social instal•la que ha de garantir estabilitat i evacuació 60.000 € Obra ja iniciada, termini d’execució 5 mesos
Dotar de il•luminació la pista poliesportiva del Derramador
Il•luminar la pista poliesportiva 18.000 € Termini d’execució 5 mesos

ZONA 4
Partides Sud-est: Asprella, la Baia, Atzavares, Perleta, Maitino, la Vallverda

Proposta Carril bici de la Vallverda Alta a la Vallverda Baixa 120.000 € Adjudicació definitiva
Agençar l’aula de gimnàstica (espill, barra i tarima) de les Baies
-Compost per espill, barra i parct 6.000 € Termini d’execució 4 mesos
Construcció escenari i camerino a l’aire lliure en antigues escoles d’Asprella
-Es compon de 72 m2 de escenari amb espai interior i 12,50 m2 de camerinos 36.000 € Termini d’execució4 mesos
Mitjans audiovisuals per a antigues escoles d’Asprella
-Compra de projector, pantalla, dvd i televisió 1.950 €
Adequació d’un aula CP Maitino com a Centre Cívic
-60 m2 totalment rehabilitats amb climatització 48.000 € Termini d’execució 4 mesos
Instal•lació aparells exercici biosaludable para la Tercera Edat en Parc de Majors de la Baia
-Instal•lació de sòl de seguretat i aparells de psicomotricitat 50.000 €

ZONA 5
Carrús Oest, Carrús Est, Cementeri, el Toscar, Camí dels Magros, Porfirio Pascual, Patilla i Casa Blanca

Proposta
Semàfor intermitent amb sensor de velocitat y polsador pas de vianants en carrer Ramón Vicente Sansano amb el carrer Victòria Kent
-Senyalització de semàfor intermitent amb sensor de velocitat y polsador pas de vianants 65.000 € Adjudicació definitiva

Rampes d’accés al Parc Flora des dels C/ Grao i Despertar Femení.
-2 unitats de formació de pas de persones amb mobilitat reduïda a 1620 € c/u 3.240 €
Semàfor en c/ Ramón Vicente Serrano a l’altura del CP Lope de Vega
-Instal•lació de semàfor en la intersecció amb el c/ Rafael Sánchez Ceva 60.000 € Adjudicació definitiva                                                                               Marquesina parada Av. Corts Valencianes, costat carrer Vila
-Instal•lació d’una marquesina 8.550 € Adjudicació provisional
Banc en carrer Juan Díaz Mora,20, parada B
-Instal•lació d’un banc 350 €
Marquesines parades C des de Primer de Maig
-Instal•lació de 2 marquesines amb realització de obres. Les voravies estretes en la majoria dels casos no permeten la instal•lació de marquesines perquè impedixen el pas de vianants. 22.560 € Adjudicació provisional
Senyalització carrer Carlos Antón Pastor al costat del CP Menéndez Pelayo i jardins Joan Fuster.

Millorar la senyalització 12.000 € Adjudicació definitiva
Senyalització vertical i horitzontal en C/ Rocío a la seua entrada al barri Patilla 6.000 € Adjudicació definitiva.
Senyalització carrer Rocío cantó a carrer Casablanca
-Senyalització c/ Rocío 6.000 € Adjudicació definitiva

Millora de Parc Vila Joiosa
-Inclou pintura jocs infantils, papereres i tanques de seguretat 30.000 €
Reixes de protecció en carrer Vila
-Instal•lació de tanca de protecció d’espais públics model Elche amb la col•locació de 4 mòduls extractable. 48ml de tanca o x220 i 4 unitats de tanques x 490 14.523,20 €
Senyalització c/ Manuel Vicente Pastor amb cantó c/ Fco. Tomás y Valiente
Senyalització en el carrer sol•licitada 19.000 € Adjudicació definitiva
Col•locació de bol•lards en la confluència del c/Rocío cantó a c/Casablanca
-Col•locació de 32 unitats de bol•lards (122 € cada un) que impedisquen que els cotxes pugen a la voravia 3.904 €
Instal•lació de bol•lards per a eliminar pas de vehicles a carrer Carrisset, Barri Patilla
-Instal•lar bol•lards per a eliminar pas de vehicles 1.800 € Adjudicació definitiva.
Ampliació d’accessos de vianants de la Plaça Victoria Kent des de carrer Ramón Vicente Serrano cap al carrer Victoria Kent
-Ampliació dels accessos de vianants des del carrer Ramón Vicente Serrano cap al carrer Victoria Kent. 48m2 x 198 (+IVA) 11.024,64 €
Barana en semicercle de jardí Fernández Ordóñez
-428ml de barana, col•locada i ancorada a 66 € 28.248 €
Arreglar voravia carrer Monserrat Guilabert Valero per a facilitar l’accés dels vehicles al carrer Emilio Sala Hernández
-Augmentar el radi de gir d’accés al carrer Emilio Sala Hernández a costa de reduir part de la voravia ja que en este punt és molt ampla 22.155 €
Bancs Jardí Fernández Ordóñez
-2 unitats de banc 646 €

ZONA 6
Altabix, Ciutat Esportiva-Univ., Llotja, Palmerars, Sant Antoni, Ciutat Jardí, Cases de Ferràndez i Travalón.

Proposta

Parc per a xiquets als Palmerars
Instal•lació de sòl de cautxú de seguretat i jocs infantils 40.000 €
Instal•lació aparells exercici biosaludable per a la Tercera Edat al barri dels Palmerars
Instal•lació de sòl de seguretat de cautxú, delimitació de vorada i aparells de psicomotricitat 50.000 €
Compra de pantalla i protector per al Centre Social Altabix 600 €
Instal•lació aparells exercici biosaludable per a la Tercera Edat en el carrer Sucre
Consta de sòl de cautxú de seguretat sobre sòl de formigó delimitat per vorada, aparells de psicomotricitat, papereres i bancs 50.000 €
Bancs en Plaça 8 de Març
8 unitats de banc modelo Neo Barcino a 350 c/u 2.800 €
Banc en parada d’autobús en carrer Mestre José Vigo
Instal•lació d’un banc 600 €

Banc en parada d’autobús en carrer Bisbe Winibal
1 Banc Neo Barcino col•locat 350 €
Fuente en Avinguda de la Llibertat, zona d’Altabix
Una font instal•lada 4.120 €
Habilitar zona de jocs infantils en Plaça 8 de Març
Sòl de seguretat de cautxú, tanques de colors de seguretat ,jocs infantils i papereres 50.000 €
Element aigua a l’Hort Montenegro
Unitat de font composta per vas de 15 metres de diàmetre i joc de sortidors d’aigua, amb instal•lació de reciclat d’aigua totalment muntada i instal•lada 98.750 €
Canvi engronsadores a l’Hort Montenegro
Subministrament i instal•lació d’engronsadores del model sol•licitat 5.000 €

ZONA 7
Portes Encarnades, la Tripa, el Raval de Sant Joan, el Salvador, la Vila, Pataes i Barrera

Proposta
Estacionament per a bicicletes cerca del Centre de Congressos
-Col•locar 16 aparcaments per a bicis 400 €/ 16 bicicletes /Adjudicació definitiva
6 Espais d’ombra per a la plaça Antoni Bru
-Instal•lació de 6 pèrgoles con jardineres adossades para crear vegetació que faça ombra. Serien 6 unitats de pèrgola x 16.462 € 98.772 €
Zona de jocs infantils en Hort de Veleta
-Instal•lació de seguretat de cautxú delimitat de vorada, tanques de colores de seguretat i jocs infantils 50.000 € Adjudicació definitiva
Tanca en Hort de Veleta
-Tanca de fusta 5.000 € Adjudicació definitiva
Marquesines en parades d’autobusos línia J i B
-En 4 parades amb obres 45.850 € Adjudicació provisional

Espill per a sala de gimnàstica en Centre Social del Raval
-Instal•lació d’espills 3.000 € Termini d’execució 4 mesos
Rampa en Hort de Veleta
-Realització de rampa d’accés 20.000 € Adjudicació definitiva
Semàfor en Av. Candalix con Av. Nuestra Señora de la Cabeza
-Com a alternativa a la substitució de pas de vianants per passos sobreelevats en Av.. Candalix amb Av. Nuestra Señora de la Cabeza, es podria instal•lar un semàfor 60.000 € Adjudicació definitiva
Eixampla de cantons en encreuament del carrer Candalix amb el carrer Virgen de la Cabeza
-Execució de 8 unitats d’eixampla de voravia amb pas de vianants a 2.897 € en las 4 cantons que conformen el encreuament amb els seus corresponents passos d’accés per a persones amb mobilitat reduïda 23.176 €
Bancs de fusta a l’Hort de Veleta
-Instal•lació de bancs de llistons de fusta amb respatller 9.000 € Adjudicació definitiva.

ZONA 8
Pont Nou, Sector Vè, el Canal, l’Asil, el Raval de Santa Teresa, el Pla de Sant Josep

Proposta
Aparcament per a bicicletes en carrer Antonio Machado, davant gasolinera Mora amb cantó Capità Antoni Mena
Instal•lació de 8 aparcaments para bicis 200 €/
-8 bicicletes Adjudicació definitiva
Aparcament para bicicletes en Plaça Crevillent
-Instal•lació de 8 aparcaments per a bicis 200 €/
8 bicicletes Adjudicació definitiva
Ampliació de voravies en el carrer Sénia
-Ampliar voravies i deixar un carril de circulació de vehicles 92.753 €
Continuació de la zona de vianants del carrer Samsó
-Continuació de la zona de vianants carrer Samsó realitzada con el pla del govern ‘09 en el seu primer tram i execució del tram comprés entre el carrer Aljub i el carrer Sant Pasqual 43.033 €
Marquesines en parades d’autobús línia 1 en carrer Antonio Machado
-4 parades amb obres de voravies 45.800 € Adjudicació provisional Ampliació de cantó en carrer Antonio Machado amb Julio Sánchez Mora
-Ampliació cantó amb pas de minusvàlids construcció de desguàs per a recollida d’ aigües. 2 unitats a 8.325 € 16.650 €
Instal•lació aparells exercici biosaludable per a la Tercera Edat en Av. Llibertat enfront CP Ramon Llull
-Consta de sòl de seguretat de cautxú reciclat i aparells de psicomotricitat 30.000 €
Coberta en poliesportiu el Pla
-Rafal d’acer i vidre 90.000 € Termini d’execució 4 mesos

Anuncis

Deixa una resposta

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: